طی اتفاقی عجیب در جنوب شرق تهران مردم وارد یک مزرعه خیار شده و محصول آن را قبل از برداشت کامل برای خود جمع کردند.

طی اتفاقی عجیب در جنوب شرق تهران مردم وارد یک مزرعه خیار شده و محصول آن را قبل از برداشت کامل برای خود جمع کردند.

کلمات کلیدی: مزرعه ، تهران

نام:
ایمیل:
* نظر: