هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و دیگر متهمان صبح امروز دوشنبه ۵ آبان به ریاست قاضی مسعودی مقام در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد.

هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و دیگر متهمان صبح امروز دوشنبه ۵ آبان به ریاست قاضی مسعودی مقام در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد.

کلمات کلیدی: دادگاه ، محمد امامی

نام:
ایمیل:
* نظر: