نخست وزیر بریتانیا از کادر درمانی بیمارستان "سلطنتی برکشایر" در شهر ردینگ بریتانیا در جریان بازدیدی ۲ ساعته از این بیمارستان پذیرایی کرد.

عصر ایران: نخست وزیر بریتانیا از کادر درمانی بیمارستان "سلطنتی برکشایر" در شهر ردینگ بریتانیا در جریان بازدیدی ۲ ساعته از این بیمارستان پذیرایی کرد.

پذیرایی بوریس جانسون از کادر درمان انگلیس


نام:
ایمیل:
* نظر: