لحظاتی زیبا از کمک هموطنان اردبیلی به یک میوه فروش که بار ميوه او بر زمين پخش شده است

لحظاتی زیبا از کمک هموطنان اردبیلی به یک میوه فروش که بار ميوه او بر زمين پخش شده است


نام:
ایمیل:
* نظر: