رئیس مجلس: عبور از تحریم‌ها با قوی کردن تک تک مردم ایران ممکن خواهد شد؛ دست‌روی‌دست گذاشتن برای لغو خوشبینانۀ تحریم‌ها ممکن نیست

رئیس مجلس: عبور از تحریم‌ها با قوی کردن تک تک مردم ایران ممکن خواهد شد؛ دست‌روی‌دست گذاشتن برای لغو خوشبینانۀ تحریم‌ها ممکن نیست

کلمات کلیدی: رئیس مجلس ، قالیباف

نام:
ایمیل:
* نظر: