اکنون اولین تصاویر از کاخ ریاست جمهوری آرژانتین منتشر شد که جنازه مارادونا در آنجا حضور دارد تا مقامات و شخصیت ها با این اسطوره فوتبال وداع کنند.مارادونا روز گذشته به دلیل ایست قلبی در سن ۶۰ سالگی درگذشت.

مشرق: اکنون اولین تصاویر از کاخ ریاست جمهوری آرژانتین منتشر شد که جنازه مارادونا در آنجا حضور دارد تا مقامات و شخصیت ها با این اسطوره فوتبال وداع کنند.مارادونا روز گذشته به دلیل ایست قلبی در سن ۶۰ سالگی درگذشت. 

وداع با مارادونا در کاخ ریاست جمهوری آرژانتین

 

وداع با مارادونا در کاخ ریاست جمهوری آرژانتین

 

کلمات کلیدی: وداع با مارادونا ، تصاویر

نام:
ایمیل:
* نظر: