خبرنگار: جهت روشن شدن{افکار عمومی} اگر کالج الکترال به بایدن رای دهندآیا {شکست} راقبول می‌کنید؟

ترامپ: اگر آنها چنین کاری کنند، قطعا اشتباه کرده‌اند چراکه این انتخابات تقلبی بود.
خبرنگار: آیا شما {قبول می‌کنید}؟
ترامپ: شما گفتید،منم گفتم،این انتخابات {سراسر}یک تقلب بود..... نه، من هرگز قبول نمی‌کنم.
خبرنگار: شما قبول نمی‌کنید؟
ترامپ: من فکر می‌کنم این یک احتمال است. آنها سعی خواهند کرد..، ببین، بین شما مردم
خبرنگار:{سعی کرد چیزی بگوید}
ترامپ: با من این طور صحبت نکن.
خبرنگار: ببخشید قربان
ترامپ: شما عددی نیستید{که من بخواهم با شما حرف بزنم}. با من اینطور صحبت نکن. من رئیس جمهور ایالات متحده هستم.هرگز با یک رئیس جمهور اینطور صحبت نکنید.
خبرنگار: من فقط پرسیدم.{کاری نکردم}
ترامپ: بسیار خوب.یک سوال دیگر
خبرنگار بعدی: اگر کالج الکترال رئیس جمهور منتخب،بایدن را انتخاب کنند، شما این ساختمان{کاخ سفید} را ترک نخواهید کرد؟
ترامپ: قطعا{ترک} خواهم کرد. و شما آن را می‌دانید. اما فکر می‌کنم از الان تا ۲۰ ژانویه خیلی چیزها اتفاق خواهد افتاد

کلمات کلیدی: ترامپ ، انتخابات آمریکا

نام:
ایمیل:
* نظر: