بد نیست بدونید اولین دانشمند هسته‌ای دنیا که اسرائیل ترورش کرد، دکتر سميرة موسى، فیزیک‌دان برجسته‌ی مصری بود که در زمینه‌ی پزشکی هسته‌ای و ایده‌ی "اتم برای صلح" پژوهش و فعالیت می‌کرد و وقتی حاضر به ادامه‌ی اقامت در آمریکا نشد، ۶۸ سال پیش توسط موساد ترور شد!

بد نیست بدونید اولین دانشمند هسته‌ای دنیا که اسرائیل ترورش کرد، دکتر سميرة موسى، فیزیک‌دان برجسته‌ی مصری بود که در زمینه‌ی پزشکی هسته‌ای و ایده‌ی "اتم برای صلح" پژوهش و فعالیت می‌کرد و وقتی حاضر به ادامه‌ی اقامت در آمریکا نشد، ۶۸ سال پیش توسط موساد ترور شد!

اولین دانشمند هسته‌ای دنیا که اسرائیل ترورش کرد

کلمات کلیدی: دانشمند هسته‌ای ، ترور

نام:
ایمیل:
* نظر: