عکسی دردناک از بیمار کرونایی

تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۶
پرستار در لحظات آخر زندگی مادرش که مبتلا به کرونا است ، با او نفس به نفس می شود...شاید خستگی های مراقبت طولانی از مادر را با نهادن پیشانی خود بر پیشانی مادر از تن به در می کند، شاید او دیگر درمانده شده و می داند که برای مادر نمی توان کاری کرد... شاید گرمای وجود مادر را برای بار آخر حس می کند... شاید ....

آخرین خبر: پرستار در لحظات آخر زندگی مادرش که مبتلا به کرونا است ، با او نفس به نفس می شود...شاید خستگی های مراقبت طولانی از مادر را با نهادن پیشانی خود بر پیشانی مادر از تن به در می کند، شاید او دیگر درمانده شده و می داند که برای مادر نمی توان کاری کرد... شاید گرمای وجود مادر را برای بار آخر حس می کند... شاید ....

عکسی دردناک از بیماری کرونایی

کلمات کلیدی: کرونا ، مادر ، پرستار

نام:
ایمیل:
* نظر: