پنج دانش آموز پایه اول تا پنجم در مدرسه عدل روستای میشه‌ده شهرستان پیرانشهر درس می‌خوانند، اینجا نه خبری از اینترنت است و نه برنامه شاد، آقای محمد عابدی معلم مدرسه می‌بایست ساعت ها راه برای این که به مدرسه برسد طی کند. بچه های این مدرسه می‌گویند ما نیز بعد از مدرسه به کمک پدر می‌رویم تا او نیز دست تنها نماند. ما مجبوریم تا مقطع ششم درس بخوانیم، چون در روستا مدرسه دیگری نداریم و مسیر برای رفتن به شهر هم طولانی است. دختران روستا نیز تا ششم ابتدایی درس می‌خوانند، و بعد از آن در خانه برای خانه داری آماده می‌شنوند.

صدا و سیما: پنج دانش آموز پایه اول تا پنجم در مدرسه عدل روستای میشه‌ده شهرستان پیرانشهر درس می‌خوانند، اینجا نه خبری از اینترنت است و نه برنامه شاد، آقای محمد عابدی معلم مدرسه می‌بایست ساعت ها راه برای این که به مدرسه برسد طی کند. بچه های این مدرسه می‌گویند ما نیز بعد از مدرسه به کمک پدر می‌رویم تا او نیز دست تنها نماند. ما مجبوریم تا مقطع ششم درس بخوانیم،  چون در روستا مدرسه دیگری نداریم و مسیر برای رفتن به شهر هم طولانی است. دختران روستا نیز تا ششم ابتدایی درس می‌خوانند، و بعد از آن در خانه برای خانه داری آماده می‌شنوند.


نام:
ایمیل:
* نظر: