محمدعلی ابطحی، عضو مجمع روحانیون مبارز در در لایو اینستاگرامی با سایت فردا اعلام کرد که سیدحسن خمینی تفوهی به نامزدی در انتخابات ندارد و بحثی در این مورد با او نشده است.

محمدعلی ابطحی، عضو مجمع روحانیون مبارز در در لایو اینستاگرامی با سایت فردا اعلام کرد که سیدحسن خمینی تفوهی به نامزدی در انتخابات ندارد و بحثی در این مورد با او نشده است.


نام:
ایمیل:
* نظر: