قالیباف: پایانۀ مرزی ریمدان در سیستان و بلوچستان چهار سال پس از تصویب، بازگشایی شد؛ چند ریمدان معطل‌مانده در کشور داریم؟

قالیباف: پایانۀ مرزی ریمدان در سیستان و بلوچستان چهار سال پس از تصویب، بازگشایی شد؛ چند ریمدان معطل‌مانده در کشور داریم؟

قالیباف: چند ریمدان معطل‌مانده در کشور داریم؟


نام:
ایمیل:
* نظر: