رئیس‌جمهور در پایان نشست سران قوا: دولت نمره ۲۰ نگرفت ولی مردم دوتا ۲۰ در سال ۲۰۲۰ گرفتند.

رئیس‌جمهور در پایان نشست سران قوا: دولت نمره ۲۰ نگرفت ولی مردم دوتا ۲۰ در سال ۲۰۲۰ گرفتند.

در جلسه امروز در سه موضوع صحبت کردیم که موضوع اول بی‌اثر کردن تحریم‌ها بود و همه به این اصل اتفاق نظر داریم.

موضوع دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است که به مجلس تقدیم شده است و بحث پیرامون همکاری دولت و مجلس انجام شد.

موضوع سوم راجب واکسن کرونا است؛ ما از چند طریق دنبال تهیه واکسن هستیم؛ اولی تهیه واکسن داخلی است که در سه مرکز کار می‌کنند و کمک‌های لازم انجام می‌گیرد که امیدواریم بتوانند موفق شوند.

مسیر دوم ساخت واکسن با همکاری کشوری دیگر است و مسیر سوم خرید واکسن است.

کلمات کلیدی: روحانی ، نشست سران قوا

نام:
ایمیل:
* نظر: