یک دانشگاه در آنکارا ترکیه به نام «بیلکنت» برای تمام دانشجویان خود آینه ارسال کرده تا در هنگام امتحانات آنلاین پشت خود قرار دهند و نتوانند تقلب کنند.

‏یک دانشگاه در آنکارا ترکیه به نام «بیلکنت» برای تمام دانشجویان خود آینه ارسال کرده تا در هنگام امتحانات آنلاین پشت خود قرار دهند و نتوانند تقلب کنند.

ابتکار ترکیه برای جلوگیری از تقلب در امتحانات از آنلاین

کلمات کلیدی: دانشگاه ترکیه‌ای ، تقلب

نام:
ایمیل:
* نظر: