منوچهر هادی، کارگردان شناخته شده سینما و تلویزیون چند روز پیش تصویری را به مناسبت پایان فیلمبرداری «گیسو» در صفحه‌اش منتشر کرده بود که در آن هیچ یک از بازیگران و عوامل پشت صحنه سریال، آیین نامه‌های بهداشتی را رعایت نکرده بودند، پس از آنکه انتشار تصویری اینچنینی بدون رعایت هیچ یک از آیین نامه‌های بهداشتی مورد انتقاد و اعتراض مخاطبان و کاربران واقع شد، این کارگردان تصویر دیگری را در صفحه‌اش به اشتراک گذاشت و نوشت:

منوچهر هادی، کارگردان شناخته شده سینما و تلویزیون چند روز پیش تصویری را به مناسبت پایان فیلمبرداری «گیسو» در صفحه‌اش منتشر کرده بود که در آن هیچ یک از بازیگران و عوامل پشت صحنه سریال، آیین نامه‌های بهداشتی را رعایت نکرده بودند، پس از آنکه انتشار تصویری اینچنینی بدون رعایت هیچ یک از آیین نامه‌های بهداشتی مورد انتقاد و اعتراض مخاطبان و کاربران واقع شد، این کارگردان تصویر دیگری را در صفحه‌اش به اشتراک گذاشت و نوشت:


نام:
ایمیل:
* نظر: