سارق افیونی با تیر و کمان و شمع خودرو اقدام به شکستن شیشه خودروها می کرد و دست به سرقت سریالی لوازم داخل خودرو می زد.

رکنا: سارق افیونی با تیر و کمان و شمع خودرو اقدام به شکستن شیشه خودروها می کرد و دست به سرقت سریالی لوازم داخل خودرو می زد.

عجیب ترین شگرد دزدی با تیر و کمان در تهران

کلمات کلیدی: سارق ، لوازم داخل خودرو

نام:
ایمیل:
* نظر: