رئیس سازمان بازرسی کل کشور:نگرانیم فرمول جدید قیمت گذاری خودرو منجر به افزایش قیمت هم در این خودروها و هم در دیگر خودروها حتی خودروهای خارجی شود.

تسنیم: رئیس سازمان بازرسی کل کشور:نگرانیم فرمول جدید قیمت گذاری خودرو منجر به افزایش قیمت هم در این خودروها و هم در دیگر خودروها حتی خودروهای خارجی شود.

برای جبران ضرر خودروسازان باید هزینه‌ها را کاهش داد و در ساختار تولید هزینه‌ها و جذب نیروی انسانی، اصلاحات صورت بگیرد نه اینکه با ایجاد افزایش قیمت انتظار کنترل بازار را داشته باشیم.


نام:
ایمیل:
* نظر: