سخنگوی ستاد سالگرد مردمی شهید سلیمانی: کاملا برای ما مشخص است که فرماندهی این ترور در کدام کشور بوده است؛ می‌دانیم کدام کشور با چه امکاناتی لحظه ورود سردار را به آمریکایی‌ها داده است.

سخنگوی ستاد سالگرد مردمی شهید سلیمانی: کاملا برای ما مشخص است که فرماندهی این ترور در کدام کشور بوده است؛ می‌دانیم کدام کشور با چه امکاناتی لحظه ورود سردار را به آمریکایی‌ها داده است.

به جز این دو کشور تعداد آمران و عاملان آمریکایی با اسم مشخص است که در دستگاه قضایی به ۴۸ نفر رسیده‌اند و برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است.


نام:
ایمیل:
* نظر: