تصاویری دیده نشده از آخرین حضور سردار سلیمانی در دفتر کارش سه روز قبل از شهادت

تصاویری دیده نشده از آخرین حضور سردار سلیمانی در دفتر کارش سه روز قبل از شهادت

کلمات کلیدی: سردار سلیمانی ، فیلم

نام:
ایمیل:
* نظر: