گارد ملی آمریکا که به کنگره اعزام شده برای جلوگیری از حمله هفته گذشته هواداران ترامپ در داخل ساختمان «کپیتول هیل» به صورت گسترده‌ای حضور دارند.

گارد ملی آمریکا که به کنگره اعزام شده برای جلوگیری از حمله هفته گذشته هواداران ترامپ در داخل ساختمان «کپیتول هیل» به صورت گسترده‌ای حضور دارند.


نام:
ایمیل:
* نظر: