زندگی یک هکر چگونه می‌گذرد؟/ از هک کردن سایت ناسا تا تقدیر‌نامه ارتش/ دومین گروه هکری دنیا چه کار‌هایی می‌کند