آتش فشانی که انسان های نئاندرتال را منقرض کرد، برای منقرض کردن اروپا آماده می شود.

العالم: زمین شناسان ایتالیایی و فرانسوی ثابت کردند که فشار گازهای کوه های واقع در منطقه ناپولی، به درصدی حساس نزدیک شده است.

این به آن معنی است که امکان دارد، منطقۀ ناپولی به زودی، شاهد فوران آتش فشانی ویرانگر باشد که به گفتۀ دانشمندان، 40 هزار سال پیش، فوران همین آتش فشان به انقراض نسل بشر اولیه (نئاندرتال ها) منجر شد.
 
 انفجار شدیدی که نسل اروپا را منقرض کند! + عکس

به نوشتۀ مجلۀ علمی «Nature» فعالیت این رشته کوه، از سال 1950، روندی افزایشی در پیش گرفت.

زمین شناسنان، طی 15 سال گذشته، نشانه های متعددی از جمله گرم شدن زمین، متصاعد شدن گاز و بیرون زدن آن از زیر صخره ها را مشاهده و ثبت کردند که موجب فرسایش دیواره های آتشفشان شده است.


شبیه سازی رایانه ای، دانشمندان را به این نتیجه رساند که فشار گازها در ماگمای واقع در زیر آتش فشان خاموش، به حد خطرناک نزدیک شده است. اما این دانشمندان، تاریخ دقیق فعال شدن آتش فشان را مشخص نکردند.

به نوشتۀ روزنامۀ دیلی استار، فعال شدن این آتش فشان می تواند در مدت 6 دقیقه، ویرانی های عظیمی برجا بگذارد این در حالی است که تخلیۀ ساکنان این منطقه، نیازمند حداقل 3 ساعت زمان است.

زمین شناسنان، در سال 2012، سطح هشدار این آتش فشان را از سبز، به زرد افزایش دادند که به معنی ضروری بودنِ وارسی هموارۀ میزان فعالیتِ آن است.

به نوشتۀ خبرگزاری «نووستی» کوه های واقع در منطقۀ ناپولی، محل بروز بزرگ ترین فوران آتش فشان در تاریخ اروپاست. بر اساس تئوری های رایج در محافل علمی، فعال شدن این آتش فشان در 39 هزار سال پیش، احتمالاً به انقراض انسان اولیه، معروف به نئاندرتال ها منجر شد.

نام:
ایمیل:
* نظر: