عکس: حیوان خانگی یک موادفروش

تاریخ انتشار: ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۹

سرویس عکس و فیلم فردا: در ادامه اجرای طرح مبارزه با فروش مواد مخدر در حاشیه شهر مشهد صبح شنبه چهارم دی ۲۲ مرکز خرده توزیع مواد مخدر با حضور معاون دادستان و نیروی انتظامی در محله خواجه ربیع مشهد پلمب شد و متخلفین تحویل مراجع قضایی شدند.
 
حیوان خانگی یک موادفروش 
کلمات کلیدی: حیوان خانگی ، مواد فروش ، عکس

نام:
ایمیل:
* نظر: