تصاویر: سفرهای درون شهری در آمریکا

تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۵

سرویس عکس و فیلم فردا: تصاویر زیر که توسط عکاسی به نام کاساندرا زامپینی گرفته شده سفرهای شهری آمریکایی‌ها در سه شهر بوستون، شیکاگو و نیویورک را نشان می‌دهند. 

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

سفرهای شهری در آمریکا

نام:
ایمیل:
* نظر: