گزارش تصویری: ریشه کنی داعش در منطقه قدیمی موصل

تاریخ انتشار : ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۱
تصاویر زیر ریشه کن شدن داعش در منطقه قدیمی شهر موصل را نشان می دهد.

سرویس عکس و فیلم فردا: تصاویر زیر ریشه کن شدن داعش در منطقه قدیمی شهر موصل را نشان می دهد. 

ریشه کن شدن داعش در منطقه قدیمی موصل

ریشه کن شدن داعش در منطقه قدیمی موصل

ریشه کن شدن داعش در منطقه قدیمی موصل

ریشه کن شدن داعش در منطقه قدیمی موصل

ریشه کن شدن داعش در منطقه قدیمی موصل

ریشه کن شدن داعش در منطقه قدیمی موصل

ریشه کن شدن داعش در منطقه قدیمی موصل

ریشه کن شدن داعش در منطقه قدیمی موصل

ریشه کن شدن داعش در منطقه قدیمی موصل

ریشه کن شدن داعش در منطقه قدیمی موصل

ریشه کن شدن داعش در منطقه قدیمی موصل

ریشه کن شدن داعش در منطقه قدیمی موصل

ریشه کن شدن داعش در منطقه قدیمی موصل

ریشه کن شدن داعش در منطقه قدیمی موصل

ریشه کن شدن داعش در منطقه قدیمی موصل

ریشه کن شدن داعش در منطقه قدیمی موصل

ریشه کن شدن داعش در منطقه قدیمی موصل

ریشه کن شدن داعش در منطقه قدیمی موصل

ریشه کن شدن داعش در منطقه قدیمی موصل

ریشه کن شدن داعش در منطقه قدیمی موصل

نام:
ایمیل:
* نظر: