۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

تاریخ انتشار : ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۰
پرندگان یکی از گونه‌های پنهان‌کار و اسرارآمیز جانداران هستند و این امر عکاسی از آنها را دشوار می‌سازد. تصاویر زیر منتخبی از تصاویر ارسال شده به مسابقه عکاسی ائتلاف پرنده شناسی انگلستاندر سال 2017 است.

سرویس عکس و فیلم فردا: پرندگان یکی از گونه‌های پنهان‌کار و اسرارآمیز جانداران هستند و این امر عکاسی از آنها را دشوار می‌سازد. تصاویر زیر منتخبی از تصاویر ارسال شده به مسابقه عکاسی ائتلاف پرنده شناسی انگلستاندر سال 2017 است. 
منبع: BoredPanda

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

30 عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

نام:
ایمیل:
* نظر: