عکسی نایاب از جوانی علی دایی

تاریخ انتشار : ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۴
علی دایی در این عکس 27 سال دارد، یعنی وقتی که برای تیم آرمینیا بیله فلد بازی می کرد.

سیمرغ: او این عکس را در یکی از خبرگزاری ها گرفته است ( زمانی که مصاحبه با خبرگزاری ها و رونق آنها مد نبود!)

 علی دایی در این عکس 27 سال دارد، یعنی وقتی که برای تیم آرمینیا بیله فلد بازی می کرد.

 این عکس به سال 76 برمی گردد. علی دایی ستاره آن سال های تیم ملی بود و در تیم آرمینیا بیله فلد بازی می کرد. او تیپی دارد که در آن سال ها شیک محسوب می شد آن هم با کتی که به نظر می آید بزرگ تر از سایز اوست!

علی دایینام:
ایمیل:
* نظر: