در حالی که آلودگی هوا در تهران به اوج خود رسیده و سلامت پایتخت نشینان را در معرض خطر قرار داده است. به نظر می رسد دغدغه روزنامه همشهری ارکستر سمفونیک است.

سرویس عکس و فیلم فردا: در حالی که آلودگی هوا در تهران به اوج خود رسیده و سلامت پایتخت نشینان را در معرض خطر قرار داده است. به نظر می رسد دغدغه روزنامه همشهری ارکستر سمفونیک است؛ زیرا که تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص داده که عکس آن را در ادامه می بینید.

دغدغه روزنامه همشهری در اوج آلودگی هوای پایتخت!


نام:
ایمیل:
* نظر: