انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
yasha
Denmark
۱۴:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
0
0
آ نقدر بخوا بید تا با یک بشکه نفت
۲ بشکه آ ب بخر ید

آ ب ایرا ن را از زیر ز مین و سد ها دیگر
نمی شود تا مین کرد

آ ب ها یی که به در یا می ریزند با ید جمع شود
و دو م تصفیه آ ب خزر و در یا ی عما ن است
که تکنو لو ژ ی دیسلینیشین پو ل بزرگی
می خوا هد

شما ا گر یک شهر دا ری سو سیا لیستی در ست
کنید و سا ختما ن سا زی و د فا تر ا ملا ک
بد ست دو لت سا لم برود در عر ض یک سا ل
بو د جه تا مین شده

پو ل کشور به خا رج میرود
د لا ر گرا ن میشود
مسکن گرا ن و نبو دن ازدوا ج و نسل سو خته

حا لا با جبهه محمو د خا ن و غیر ذالک
به جا ن هم بیفتید و نر خ نا ن و پیا ز و
حجا ب و بی ا دبی مر د م و و و
نام:
ایمیل:
* نظر:
بانک ملی
بانک ملی
بانک ملی
تازه های سایت