میلاد دخانچی مجری و برنامه ساز جوان صدا وسیما است که در سه گانه گره، جیوگی و سختانه توانست شیوه جدیدی از برنامه سازی در صدا وسیما را تجربه کند. او برنامه سختانه را برای شبکه سوم سیما ساخت که مورد توجه قرار گرفت.مصاحبه کامل فردا با میلاد دخانچی را در این ویدئو مشاهده کنید.

سرویس عکس و فیلم فردا: میلاد دخانچی مجری و برنامه ساز جوان صدا وسیما است که در سه گانه گره، جیوگی و سختانه توانست شیوه جدیدی از برنامه سازی در صدا وسیما را تجربه کند. او برنامه سختانه را برای شبکه سوم سیما ساخت که مورد توجه قرار گرفت.مصاحبه کامل فردا با میلاد دخانچی را در این ویدئو مشاهده کنید.


نام:
ایمیل:
* نظر: