تصاویر: سفر جهادی قالیباف به شهرستان رودبار

تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۰
محمدباقر قالیباف اخیرا به منظور بررسی اشتغال و مشکلات کشاورزی مردم منطقه عمارلو به شهرستان رودبار سفر کرد.

سرویس عکس و فیلم فردا: محمدباقر قالیباف اخیرا به منظور بررسی اشتغال و مشکلات کشاورزی مردم منطقه عمارلو به شهرستان رودبار سفر کرد.