جواب خاص کوچک زاده به مجری‌ که چادر را کنار گذاشت
این چادر، آیا صحیح است که این زن‌ها خود را در زیر چادر مخفی کنند؟ این زن‌ها در انقلاب شرکت کردند. کشته دادند. زندان رفتند. مبارزه کردند، این چادر هم یک رسم از قدیم مانده‌ای است. حالا دیگر دنیا هم عوض شده. حالا این صحیح است که مثلاً این‌ها خودشان را مخفی کنند؟

سرویس عکس و فیلم فردا: این خانمه طرف راست در تصویر بالا اوریانا فالاچیه خبرنگار ایتالیایی که چهل سال قبل در حالیکه حدودا نزدیک ۵۰ سال داشت اومد تهران و در مصاحبه با امام و در اعتراض به چادر سوالی از امام رضوان الله تعالی علیه کرد و‌جوابی شنید که خواندنی است، بخوانید:
فالاچی:
این چادر، آیا صحیح است که این زن‌ها خود را در زیر چادر مخفی کنند؟ این زن‌ها در انقلاب شرکت کردند. کشته دادند. زندان رفتند. مبارزه کردند، این چادر هم یک رسم از قدیم مانده‌ای است. حالا دیگر دنیا هم عوض شده. حالا این صحیح است که مثلاً این‌ها خودشان را مخفی کنند؟
امام رضوان الله علیه: * - اولاً این که این یک اختیاری است برای آن ها، خودشان اختیار کردند. شما چه حقی دارید که اختیار را از دست شان بگیرید؟ ما اعلام می‌کنیم به زن‌ها که هر کس چادر می‌خواهد یا هر کس پوشش اسلامی، بیاید بیرون. از ۳۵ میلیون جمعیت ما ۳۳ میلیونش بیرون می‌آید. شما چه حقی دارید که جلو این‌ها را بگیرید؟ این چه دیکتاتوری است که شما نسبت به زن‌ها دارید؟ و ثانیاً این که ما یک پوششی خاص را نمی‌گوییم. برای حدود زن‌هایی که به سن و سال شما رسیده اند هیچ چیزی نیست. ما زن‌های جوانی که وقتی ایشان آرایش می‌کنند و می‌آیند، یک فوج را دنبال خودشان می‌کشند، این‌ها را داریم جلوشان را می‌گیریم. شما هم دل تان نسوزد. * - من دیگر بلند شوم. شما هم دل تان نسوزد.

من فکر کردم برای خانم طرف چپی در عکس بالا که در حدود پنجاه سالگی هوس کرده خودش باشد و‌چادر از سر بردارد این تکه از پاسخ امام به فالاچی را بازخوانی کنم که فرمود:
برای حدود زن‌هایی که به سن و سال شما رسیده اند هیچ چیزی نیست. ما زن‌های جوانی که وقتی ایشان آرایش می‌کنند و می‌آیند، یک فوج را دنبال خودشان می‌کشند، این‌ها را داریم جلوشان را می‌گیریم


نام:
ایمیل:
* نظر: