تصاویری از ماشینی که با سرعت زیاد به عوارضی برخورد کرد و راننده اش با پرتاب شدن به بیرون جان سالم به در برد را درا ین ویدئو مشاهده کنید.

سرویس عکس و فیلم فردا: تصاویری از ماشینی که با سرعت زیاد به عوارضی برخورد کرد و راننده اش با پرتاب شدن به بیرون جان سالم به در برد را درا ین ویدئو مشاهده کنید.

کلمات کلیدی: تصادف ، عوارضی ، ماشین

نام:
ایمیل:
* نظر: