نمایندگان مردم امروز با طرح «اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» موافقت کردند. این اتفاق خوب و مهم که باید پیش از این و به صورت یک تصمیم در سازوکار مدیریتی کشور اتفاق می‌افتاد، زمینه‌ساز استفاده از ظرفیت جوانان در مجموعه اداری کشور (در همه قوا) است.

سرویس عکس و فیلم فردا: نمایندگان مردم امروز با طرح «اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» موافقت کردند. این اتفاق خوب و مهم که باید پیش از این و به صورت یک تصمیم در سازوکار مدیریتی کشور اتفاق می‌افتاد، زمینه‌ساز استفاده از ظرفیت جوانان در مجموعه اداری کشور (در همه قوا) است. پیش از این بار‌ها درباره اعتماد به جوانان در عرصه‌های مدیریتی حرف زده‌ام. یکی از مباحث مهم «نواصولگرایی» هم همین موضوع «ضرورت جوان‌گرایی» است.


مصوبه امروز برای مدیران جوان و کشور بسیار امیدبخش است. ان‌شاءالله جوان‌ها بیایند سر کار و به روح قانون بیش از متن آن پایبند باشند.

استقبال قالیباف از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان