لی شیان، معمار خلاق چینی، اخیرا در طراحی دفتر Ideas Lab از المان‌های مرتبط با عصر بخار و نیز عصر الکترونیک استفاده کرده است.

سرویس عکس و فیلم فردا: لی شیان، معمار خلاق چینی، اخیرا در طراحی دفتر Ideas Lab از المان‌های مرتبط با عصر بخار و نیز عصر الکترونیک استفاده کرده است. در طرح او لوله‌های آهنی و مخازن کارخانجات نقشی پر اهمیت پیدا می‌کنند. 


نام:
ایمیل:
* نظر: