تصاویر: دانشگاه‌های زنانه در آمریکا

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۳
در ابتدای قرن بیستم در کارولینای شمالی تعدادی دانشگاه زنانه به فعالیت مشغول بودند. امروزه برخی از این دانشگاه‌ها تعطیل شده‌اند، برخی دیگر پذیرش غیرجنسیتی دارند و برخی نیز همانند دانشگاه بنت همچنان به صورت زنانه به آموزش دانشجویان مشغولند.

سرویس عکس و فیلم فردا: در ابتدای قرن بیستم در کارولینای شمالی تعدادی دانشگاه زنانه به فعالیت مشغول بودند. امروزه برخی از این دانشگاه‌ها تعطیل شده‌اند، برخی دیگر پذیرش غیرجنسیتی دارند و برخی نیز همانند دانشگاه بنت همچنان به صورت زنانه به آموزش دانشجویان مشغولند. تصاویر زیر انجمن‌های دانشجویی این دانشگاه های زنانه را نشان می‌دهند. این انجمن‌ها بر اساس اشتراکات در علائق، تفریح یا فعالیت مشترک یا حتی همشهری بودن شکل گرفته بودند. 

دانشگاه سالم - 1907
دانشگاه سالم - 1907
دانشگاه سالم - 1907
دانشگاه سالم - 1907
دانشگاه سالم - 1907
دانشگاه سالم - 1907
دانشگاه لیتل تاون - 1906
دانشگاه لیتل تاون - 1906
دانشگاه زنانه باپتیست - 1904
دانشگاه زنانه باپتیست - 1904
دانشگاه زنانه باپتیست - 1904
دانشگاه زنانه باپتیست - 1904
دانشگاه زنانه باپتیست - 1904
دانشگاه زنانه باپتیست - 1904
دانشگاه زنانه باپتیست - 1904
دانشگاه زنانه باپتیست - 1904
دانشگاه چوان - 1911
دانشگاه چوان - 1911
دانشگاه سالم - 1907
دانشگاه سالم - 1907
داشنگاه سالم - 1907
داشنگاه سالم - 1907
دانشگاه زنانه باپتیست - 1904
دانشگاه زنانه باپتیست - 1904
دانشگاه بنت - 2017
دانشگاه بنت - 2017

نام:
ایمیل:
* نظر: