تصاویر: انتقال حمام تاریخی ۱۶۰۰ تنی به مکان جدید!

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۶
ترکیه اخیرا حمام آرتوکلو را با قدمتی چند صد ساله و وزن ۱۶۰۰ تن با استفاده از سکوهای چرخدار از محل اولیه خود به مکانی تازه منتقل ساخت تا آن از زیر آب رفتن آن در پی احداث سدی بحث انگیز جلوگیری نماید. 

سرویس عکس و فیلم فردا: ترکیه اخیرا حمام آرتوکلو را با قدمتی چند صد ساله و وزن ۱۶۰۰ تن با استفاده از سکو‌های چرخدار از محل اولیه خود به مکانی تازه منتقل ساخت تا آن از زیر آب رفتن آن در پی احداث سدی بحث انگیز جلوگیری نماید.  


نام:
ایمیل:
* نظر: