نمایندگان افغان و تاکید بر بازنگری پیمان امنیتی کابل-واشنگتن
نام:
ایمیل:
* نظر:
بانک ملی
بانک ملی
بانک ملی
تازه های سایت