دو احتمال اولیه برخورد اتوبوس با تانکر سوخت
نام:
ایمیل:
* نظر: