تصاویر: هنرنمایی یک فرانسوی در خلق کودک غول پیکر
تصاویر هوایی از هنز خاکی غول پیکر سایپه، هنرمند فرانسوی، یک دختر بچه‌ی کوچک را نشان می‌دهد که یک قایق اوریگامی را به دریاچه‌ی ژنو مي‌اندازد.

تصاویر هوایی از هنز خاکی غول پیکر سایپه، هنرمند فرانسوی، یک دختر بچه‌ی کوچک را نشان می‌دهد که یک قایق اوریگامی را به دریاچه‌ی ژنو مي‌اندازد.

کلمات کلیدی: کودک ، فرانسه ، اوریگامی

نام:
ایمیل:
* نظر: