تصاویر: ترفند عجیب رانندگان برای پرت کردن حواس دیگر راننده‌ها
برخی رانندگان عاشق این جرقه‌ها هستند نه به خاطر این‌که نمایش زیبایی ایجاد می‌کند، بلکه به‌خاطر این‌که برای رانندگان پشت سرشان عامل حواس پرت کنی است.

در سال ۲۰۱۵، تغییر در مقررات مسابقات فرمول ۱ موجب بازگشت صفحه حائل (Skid block) به خودروها شد، درعوض، این جرقه‌های دم خروسی را به زمین مسابقات بازگرداند. این قواعد بنا بر دلایل ایمنی تغییر کرد، ولی برخی موارد زیبایی شناختی بصری را نیز بازمعرفی کرد. برخی رانندگان عاشق این جرقه‌ها هستند نه به خاطر این‌که نمایش زیبایی ایجاد می‌کند، بلکه به‌خاطر این‌که برای رانندگان پشت سرشان عاکل حواس پرت کنی است، و حتی روی آفتابگیر آن‌ها نیز نشانه‌های سوختگی به جای می گذارد.

کلمات کلیدی: ماشین ، جرقه ، مسابقه

نام:
ایمیل:
* نظر: