عکس: تدابیر امنیتی هنگام افتتاح مسجد توسط اردوغان
یکی از بزرگترین مساجد اروپا در شهر کلن آلمان با حضور رئیس جمهور ترکیه افتتاح شد.

مشرق: پلیس کلن تدابیر امنیتی شدیدی را اتخاذ کرده بود تا از احتمال هرگونه برخورد میان هواداران و مخالفان رئیس جمهوری ترکیه ممانعت بعمل آورد.


نام:
ایمیل:
* نظر: