عکس: بنر متملقانه برای استقبال از وزیر بهداشت!

عکس: بنر متملقانه برای استقبال از وزیر بهداشت!

تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۹
بنر متملقانه مسئولین دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور برای استقبال از دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان!

بنر متملقانه مسئولین دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور برای استقبال از دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان!

عکس: بنر متملقانه برای استقبال از وزیر بهداشت!


نام:
ایمیل:
* نظر: