تصاویر: برخورد وحشیانه پلیس آلمان با جنگل خواب‌ها
پلیس آلمان، دهها فعال معترض آلمانی را از بالای درخت به پایین کشید. پلیس ایالت نوردراین وستفالن آلمان در شهر هامباخ این ایالت به سالها اشغال جنگل پایان داد. شماری از معترضان که مخالف تسطیح بخشی از جنگل هامباخ از سوی شرکت بزرگ تامین کننده انرژی RVA آلمان بودند، این بخش از جنگل را اشغال کرده بودند.

کلمات کلیدی: جنگل ، آلمان ، پلیس

نام:
ایمیل:
* نظر: