وضعیت عجیب یک فروشگاه پس از طوفان/عکس
کلمات کلیدی: فروشگاه ، سیل ، آمریکا

نام:
ایمیل:
* نظر: