کدوی مسما بعد از ۸ قرن! +عکس

تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۰۱:۰۰
یک باستان شناس با حفاری در ویسکانسین آمریکا، یک ظرف سفالی ۸۰۰ ساله پیدا کرد که پر از دانه بود. این دانه‌ها کاشته شد تا بفهمند قابل رشد هستند٬ نتیجه آن کدوی مسما بعد از ۸ قرن بود.

یک باستان شناس با حفاری در ویسکانسین آمریکا، یک ظرف سفالی ۸۰۰ ساله پیدا کرد که پر از دانه بود. این دانه‌ها کاشته شد تا بفهمند قابل رشد هستند٬ نتیجه آن کدوی مسما بعد از ۸ قرن بود.

کدوی مسما بعد از ۸ قرن! +عکس

کلمات کلیدی: کدوی مسما ، 8 قرن ، عکس

نام:
ایمیل:
* نظر: