وزیر خارجه افغانستان: گزینه تشکیل حکومت موقت روی میز نیست
نام:
ایمیل:
* نظر:
بانک ملی
بانک ملی
بانک ملی
تازه های سایت