عکس: طغیان زاینده رود در آذر ماه ۱۳۳۳

نام:
ایمیل:
* نظر: