اولین هفته از طرح «پنج شنبه‌های گردشگری بدون خودرو» در باغ ملی تهران برگزار شد. پنج شنبه‌های گردشگری بدون خودرو طرحی است که توسط مشاور شهرداری تهران پیشنهاد شده و هدف آن تقویت گردشگری شهر تهران، معرفی جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری تهران، جذب گردشگر و تحقق شعار تهران شهری برای همه است.

سرویس عکس و فیلم فردا: اولین هفته از طرح «پنج شنبه‌های گردشگری بدون خودرو» در باغ ملی تهران برگزار شد. پنج شنبه‌های گردشگری بدون خودرو طرحی است که توسط مشاور شهرداری تهران پیشنهاد شده و هدف آن تقویت گردشگری شهر تهران، معرفی جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری تهران، جذب گردشگر و تحقق شعار تهران شهری برای همه است.

کلمات کلیدی: تهران گردی ، گردشگری ، تصاویر

نام:
ایمیل:
* نظر: