تصاویر: تهران‌گردی بدون خودرو در آخرین پنجشنبه فروردین
اولین هفته از طرح «پنج شنبه‌های گردشگری بدون خودرو» در باغ ملی تهران برگزار شد. پنج شنبه‌های گردشگری بدون خودرو طرحی است که توسط مشاور شهرداری تهران پیشنهاد شده و هدف آن تقویت گردشگری شهر تهران، معرفی جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری تهران، جذب گردشگر و تحقق شعار تهران شهری برای همه است.

سرویس عکس و فیلم فردا: اولین هفته از طرح «پنج شنبه‌های گردشگری بدون خودرو» در باغ ملی تهران برگزار شد. پنج شنبه‌های گردشگری بدون خودرو طرحی است که توسط مشاور شهرداری تهران پیشنهاد شده و هدف آن تقویت گردشگری شهر تهران، معرفی جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری تهران، جذب گردشگر و تحقق شعار تهران شهری برای همه است.

کلمات کلیدی: تهران گردی ، گردشگری ، تصاویر

نام:
ایمیل:
* نظر: