بیوک جدیری ملقب به شوماخر ایران در برنامه اختیاریه با یک جوان مچ انداخت که درنهایت برنده شد.

سرویس عکس و فیلم فردا: بیوک جدیری ملقب به شوماخر ایران در برنامه اختیاریه با یک جوان مچ انداخت که درنهایت برنده شد.

کلمات کلیدی: مچ اندازی ، پیرمرد ، فیلم

نام:
ایمیل:
* نظر: